luni, 9 noiembrie 2015

ATELIER->Perl si bazele de date#!/usr/bin/perl

use DBI;
#use DBI::mysql;
use POSIX;
use SDBM_File;
use warnings;
use strict;

my @ary = DBI->available_drivers();
# Aceste linii afiseaza driverele disponibile pe sistemul dvs.
print join("\n", @ary), "\n";

my %dbm;
my $db_file = "demo.dbm";
tie %dbm, 'SDBM_File', $db_file, O_RDWR, 0 or die "error open $db_file: $!\n";

my $dbh = DBI->connect('dbi:DBM:');
$dbh->{RaiseError} = 1;

#@driver_names = DBI->available_drivers;
$dbh->disconnect;
print "Content-type: text/html\n\n";

print <<HTML;
<html>
 <head>
 <title>Salut</title>
 </head>
 <body bgcolor="white" text="blue">
 <p>SALUT!</p.
 </body>
<html>
HTML

Resurse:
http://zetcode.com/db/mysqlperl/dbi/

duminică, 8 noiembrie 2015

ATELIER -> Primul grafic plot in Perl

Module pentru grafice in Perl:

Acesta este codul Perl care genereaza graficul test.png.

#!/usr/bin/perl

use PDL::Graphics::PLplot;
use PDL;
my $pl = PDL::Graphics::PLplot->new (DEV =>"png", FILE => "test.png");
my $x = sequence(10);
my $y = $x**2;

$pl->xyplot($x,$y);
$pl->close;


Resurse:
http://plplot.sourceforge.net/
http://search.cpan.org/~dhunt/PDL-Graphics-PLplot/plplot.pd
http://www.slideshare.net/dcmertens/p-lplot-talk
https://github.com/gphat/chart-clicker-examples 

ATELIER -> Extragerea datelor din site-uri HTML cu Perl

Acest script verifica numarul de telefon daca a fost portat pe siteul http://www.portabilitate.ro si afiseaza rezultatele intr-o fereastra terminal dupa cum se vede in imagine.
#!/usr/bin/perl
# Acest script verifica nr 0722270796 la ce retea este abonat
# pe siteul PORTABILITATE.ro
use warnings;
use strict;
# Utilizarea modului LWP::Simple
use LWP::Simple;

my $url = 'http://www.portabilitate.ro/ro-no-0722270796';
my $content = get $url;
die "Nu s-a incarcat $url" unless defined $content;
my @site = head($url);
print $site[1],$site[0], "\n";
if ($content =~ m/Numarul/s) {
 print 'Am gasit linia Numarul';
 #my $_=shift;
#<td style="padding:10px;" align="right"><span id="ctl00_cphBody_lblCurrentOperator">Operator curent:</span></td>
#<td style="color:red;padding:10px; font-weight:bold;"><a id="ctl00_cphBody_lnkOperator">RCS &amp; RDS</a></td>
 #m{<a id="ctl00_cphBody_lnkOperator">\s+</a>(\d+)} || die;
 #return $1;
}else{
 print "Nu am gasit linia";
}
if ($content =~ m/id="ctl00_cphBody_lnkOperator"/s) {
 print 'Am gasit linia Numarul';
}else{
 print "Nu am gasit linia";
} 
my( $m ) = $content =~ m/<a id="ctl00_cphBody_lnkOperator">(.*?)<\/a>/;
print "\n Am gasit Operatorul: $m" if defined $m;
# <span class="ContentTitle">
        # Numarul 0722270796 este portat
      # </span>
my ($nr)= $content =~ m/<span class="ContentTitle">(.*?)<\/span>/s;
print "\n $nr" if defined $nr;
#<a id="ctl00_cphBody_lnkOperatorInitial">VODAFONE ROMANIA</a>
my ($operator)= $content =~ m/<a id="ctl00_cphBody_lnkOperatorInitial">(.*?)<\/a>/;
print "\n Operatorul vechi: $operator";
# my @matches;
# while ($content =~ /Numarul/g) {
 # push @matches, $1;
 
# # }
# foreach my $m(@matches){
 # print $m, "\n";
# }
Resurse:
http://www.perlmonks.org/?node_id=10698
#!/usr/bin/perl

use warnings;
use strict;

use LWP::Simple;

my $url = 'http://www.portabilitate.ro/ro-no-0722270796';
my $content = get $url;
die "Nu s-a incarcat $url" unless defined $content;
my @site = head($url);
print $site[1],$site[0], "\n";
if ($content =~ m/Numarul/s) {
 print 'Am gasit linia Numarul';
 local $_=shift;
#<td style="padding:10px;" align="right"><span id="ctl00_cphBody_lblCurrentOperator">Operator curent:</span></td>
#<td style="color:red;padding:10px; font-weight:bold;"><a id="ctl00_cphBody_lnkOperator">RCS &amp; RDS</a></td>
 m{<a id="ctl00_cphBody_lnkOperator">\s+</a>(\d+)} || die;
 return $1;
}else{
 print "Nu am gasit linia";
}
if ($content =~ m/id="ctl00_cphBody_lnkOperator"/s) {
 print 'Am gasit linia Numarul';
}else{
 print "Nu am gasit linia";
}  

#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use LWP::Simple;

my $url = "http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?"
    . "query=";
my $ca = get("${url}95472"); # Sebastopol, California
my $ma = get("${url}02140"); # Cambridge, Massachusetts

my $ca_temp = current_temp($ca);
my $ma_temp = current_temp($ma);
my $diff = $ca_temp - $ma_temp;

print $diff > 0 ? "California" : "Massachusetts";
print " is warmer by ", abs($diff), " degrees F.\n";

sub current_temp {
 local $_ = shift;
 m{<tr ><td>Temperature</td>\s+<td><b>(\d+)} || die "No temp data?";
 return $1;
}


ATELIER -> Expresii regulate in Perl


#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
#---EXPRESII REGULATE IN PERL---
# OPERATORUL: =~ cautarea unui sablon intr-un text dat true 
#daca gaseste si false daca nu
if ("Salut Romania" =~ /Salut/){
 print "Am gasit Salut\n";
}else{
 print "Nu am gasit Salut\n";
}
# Daca salut cu s mic
if ("salut Romania" =~ /Salut/){
 print "Am gasit Salut\n";
}else{
 print "Nu am gasit Salut\n";
}
# OPERATORUL: !~ este inversul lui =~
if ("Salut Romania" !~ /Salut/){
 print "Am gasit Salut\n";
}else{
 print "Nu am gasit Salut\n";
} 
# Inlocuirea cuvantului cautat cu o variabila
my $var = "Salut";
if ("Salut Romania" =~ /$var/){
 print "Am gasit Salut\n";
}else{
 print "Nu am gasit Salut\n";
}
my $text = "acestA ESTE UN TEXT
 ce se intinde pe mai multe linii
 dupa cum vedeti";
# ^ desemneaza inceputul de sir, $ desemneaza sfarsitul de sir
# s trateaza sirul ca find stocat pe o singura linie
$text =~ /(^.*a.*$)/s;
print "\"$1\"\n";
# m trateaza sirul ca o singura linie si nu mai citeste alte linii
$text =~ /(^.*a.*$)/m;
print "\"$1\"\n";
# g cauta in sir toate secventele care se potrivesc sablonului.
my $nr = 0;
while ($text =~ /a/g){
 $nr++;
}
print "Am gasit caracterul \'a\' de $nr ori.\n";
#Afiseaza: Am gasit caracterul 'a' de 3 ori.

RESURSE:
http://www.regex.ro/regex-in-perl/

ATELIER -> Perl caracteristici generale

In randurile urmatoare vom incerca sa va prezentam caracteristicile principale ale limbajului:
 • sintaxa - limbajul Perl are o sinataxa case-senzitive, comentariile sunt precedate de caracterul # si fiecare instructiune este terminata cu ; acoladele sunt delimitatori  de bloc de instructiuni {};
 • tipuri de date si variabile
O variabila reprezinta o zona de memorie in care se stocheaza o valoare de un anumit tip, acestei zone i-se asociaza  un nume. Tipurile de date in Perl sunt fie scalare (simple) fie compuse (complexe).

Tipurile de date scalare sunt numerele intregi si cele flotante (9.78) cat si un sir de caractere, iar acestea sunt initializate in cazul numerelor cu valoarea 0 iar in cazul caracterelor cu " " - un sir vid. Exemple:

   $nr_telefon++;
   $pi= 3.14152965;
   $limbaj= "Perl";

Flexibilitatea limbajului Perl permite delimitarea sirurilor si in acest mod:

 q/Mihai Cornel/  #identic cu 'Mihai Cornel'
qq/Mihai Cornel/  #identic cu "Mihai Cornel"
 qx/ls -la/ # executia unei comenzi, identic cu `ls -la`  
qw/Perl Python Java/ # lista de cuvinte

Tipurile complexe de date:
 • tablourile indexate  sunt liste ordonate de scalari, acesibile prin intermediul unui indice numeric. Numele unui vector va fi precedat de caracterul @ iar indicele va porni de la zero.
   @absenti[$nr_studenti] =20;
@linbaje=("Ada", "perl", "Java", "Python");
@mix=("Rosu", 123, $pi, "Radu");

 Pentru accesarea unui element se inlocuieste caracteru @ cu $ pentru ca selectam un singur element: $limbaj[2];

Se poate accesa un subtablou specificand un interval si acesta va fi prefixat cu @;

print "Primele trei limbaje : @limbaje[0..2]\n";

Pentru adaugarea si stergerea de elemente la sfarsitul unui tablou utilizam functiile predefinite push() si pop():

push(@limbaje, "JavaScript");
print "Ultimul limbaj eliminat:", pop(@limbaje);

Daca dorim sa adaugam si sa stergem elemente la inceput utilizam functiile unshift() si shift();

Lungimea unui tablou poate fi aflata cu (ambele constructii au acelasi efect):

$nr_limbaje = @limbaje;
$nr_limbaje = scalar(@limbaje);

Vom obrtine indexul ultimului element:

$nr_limbaje = @#limbaje;

Pentru ca elementele unui tablou sa devina cuvinte ale unui sir de caractere, utilizam constructia:

$sir= "@limbaje";

Elementele tabloului vor fi delimitate de un spatiu. Pentru   aschimba delimitatorul:

$" = "|";
$sir = "@limbaje";
print $sir, "\n";

Tablourile pot fi utilizate si in partea stanga a unei atribuiri;

($primul, $al_doilea)= @limbaje;
($prima, @restul)= @limbaje;

Variabila $primul va primi valoarea primului element al tabloului @limbaje, iar $al_doilea valoarea celui de-al doilea element din tablou. A doua linie, $prima ia valoarea primului element din tablou, iar @restul va fi un tablou continand restul de elemente din tabloul @limbaje.

Atribuirile multiple de variabile scalare se poate face in acest mod:
($oameni, $animale) = ($romani, 123);

Avand acelasi efect cu:
 $oameni = $romani;
$animale = 123;


  • tablouri asociative (hash) - sunt perechi cheie valoare declarate cu caracterul % 

  #!/usr/bin/perl
  use warnings;
  use strict;
  #use utf8;
  #---------------------------------------------------------------------
  # Acesta este un tablou asociativ (hash) format dintr-o cheie si o valoare.
  # Mai jos aveti codurile oraselor din Romania cheia este un nr. iar valoare 
  #este un string. Cheile trebuie sa fie unice.
  #-------------------------------------------------------------------------
  my %codul = (
      1 => 'București',
      30 => 'Suceava',
      31 => 'Botoșani',
      32 => 'Iași',
      33 => 'Neamț',
      34 => 'Bacău',
      35 => 'Vaslui',
      36 => 'Galați',
      37 => 'Vrancea',
      38 => 'Buzău',
      39 => 'Brăila',
      40 => 'Tulcea',
      41 => 'Constanța',
      42 => 'Călărași',
      43 => 'Ialomița',
      44 => 'Prahova',
      45 => 'Dâmbovița',
      46 => 'Giurgiu',
      47 => 'Teleorman',
      48 => 'Argeș',
      49 => 'Olt',
      50 => 'Vâlcea',
      51 => 'Dolj',
      52 => 'Mehedinți',
      53 => 'Gorj',
      54 => 'Hunedoara',
      55 => 'Caraș-Severin',
      56 => 'Timiș',
      57 => 'Arad',
      58 => 'Alba',
      59 => 'Bihor',
      60 => 'Sălaj',
      61 => 'Satu Mare',
      62 => 'Maramureș',
      63 => 'Bistrița-Năsăud',
      64 => 'Cluj',
      65 => 'Mureș',
      66 => 'Harghita',
      67 => 'Covasna',
      68 => 'Brașov',
      69 => 'Sibiu',
      );
  # Aici obtinem valorile pentru chei $codul{23}. Intre acolade sunt specificate 
  #doar numele de chei(aici numere)    
  print "Codul 37 este pentru $codul{37}.\n";
  print "Codul 39 este pentru $codul{39}.\n";
  # Aceste liste pot fi iterate cu ajutorul instructiunii foreach, iar functia each()
  #returneaza o pereche cheie-valoare
  while((my $codul, my $orasul) = each(%codul)){
      print "Codul $codul este pentru $orasul.\n";
  }
  # Adaugarea de elemente se poate face prin
  $codul{70}="Crevedia";
  print "Codul 70 este pentru $codul{70}.\n";
  # Un element se poate sterge cu functia delete(), iar existenta unui element
  #cu exists()
  #if exists ($codul{55}) {
   #    delete($codul{55});
  #}
  print "Codul 55 este pentru $codul{55}.\n";
  # Pentru sortarea unui tablou se utilizeaza sort() iar pentru inversare
  #reverse()
  
     

  sâmbătă, 7 noiembrie 2015

  ATELIER -> Interfata Perl pentru XML

  Modulele xml din CPAN se divid in trei mari categorii:
      1.interfete intre xml si structura de date a Perl;
      2.module care implementeaza o interfata API pentru xml;
      3.module care simplifica lucrul cu xml.
  Desi utilizarea xml cunoaste o mare varietate de formate, marea majoritate a lucrului cu aceste formate se divide in doua mari grupe - extragerea datelor din documentele xml, si crearea de documente xml utilizand date din alte formate.

  Module care asigura interfata de lucru cu xml.
      XML::LibXML; - este utilizat in codul de mai jos
      XML::Feed; -

  Data: Duminica 08:11:2015
  Sa presupunem ca avem fila xml:

  <breakfast_menu>
    <food>
      <name>Belgian Waffles</name>
      <price>$5.95</price>
      <description>Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup</description>
      <calories>650</calories> </food>
    <food>
      <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
      <price>$7.95</price>
      <description>Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream</description>
      <calories>900</calories> </food>
    <food>
      <name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
      <price>$8.95</price>
      <description>Light Belgian waffles covered with an assortment of fresh berries and whipped cream</description>
      <calories>900</calories> </food>
    <food>
      <name>French Toast</name>
      <price>$4.50</price>
      <description>Thick slices made from our homemade sourdough bread</description>
      <calories>600</calories> </food>
    <food>
      <name>Homestyle Breakfast</name>
      <price>$6.95</price>
      <description>Two eggs, bacon or sausage, toast, and our ever-popular hash browns</description>
      <calories>950</calories> </food>
  </breakfast_menu>
  

  Urmatoarea fila este scriptul Perl pentru a prelucra acest XML:


  #!/usr/bin/perl
  use warnings;
  use strict;
  # Incarcarea filei pe care dorim sa o prelucram
  my $filename = 'simple.xml';
  print "Numele filei XML de incarcat: $filename.\n";
  # Incarcam in aceast fila modulul XML::LibXML
  use XML::LibXML;
  # Creem un obiect $parser
  my $parser = XML::LibXML->new();
  # Cerem obiectului $parser prin functia parse_file sa parcurga fila xml
  my $doc = $parser->parse_file($filename);
  # Parcurgem elementele si le afisam prin functia print
  foreach my $book($doc->findnodes('/breakfast_menu/food')){
   my ($name) = $book->findnodes('./name');
   my ($price) = $book->findnodes('./price');
   print $name->to_literal," ", $price->to_literal, "\n";
   
  }
  

  Output dupa rularea scriptului Perl:
  Resurse web:
  http://www.perlmonks.org/?node_id=490846

  ATELIER -> Scrierea unei file in Perl


  Scrierea și citirea unei file în Perl

  Operatiunile cu file in Perl sunt:
  1. Open
  2. Read
  3. Write
  4. Close.

  Deschiderea unei file - open()
      open FILE, "filename.txt" or die $!;
  mod
  operator
  creare
  truncate(deletes)
  sterge continutul
  read
  <


  write
  >
  da
  da
  append
  >>
  da

  read/write
  +<


  read/write
  +>
  da
  da
  read/append
  +>>
  da

  Functia open() permite acceptarea a 3 argumente si are forma:
  open FILEHANDLER, MODE, EXPR   


  Urmatoarea linie de cod creaza fila daca nu există, iar daca exista sterge vechiul conținut si adauga continut nou:
      open FILE, ">", "filename.txt" or die $!;
  Acaeasta linie utilizeaza codarea pt literele romanesti, î, ț etc.:
      open FILE, ">:utf8", "libertatea.txt" or die $!;

  Cele trei argumente pot fi combinate ca in urmatorul exemplu:
      open FILE, ">filename.txt" or die $!;

  Citirea filelor

      Daca doriti citirea unei file linie cu linie:
  my @line = <FILE> fila a fost deschisa aceasta va stoca intr-o linie continutul in @line. Daca fila este mai mare aceasta poate fi parcursa linie cu linie:
      while (<File>) {
          print $_;
      }  Bibliografie:   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  #!/usr/bin/perl
  # Pragmas
  use strict;
  use warnings;
  
  =head1 Scrierea filelor in perl
  
  Pentru a scrie o fila in perl este necesara deschiderea acesteia si pentru acesta
  perl ofera functia open().
  
  =cut
  my $numeleFilei = 'report.txt';
  open (my $fm, '>', $numeleFilei) or die "Fila nu sa deschis";
  print $fm "Aceasta este fila $numeleFilei scrisa de Perl open()";
  # Urmatoarea linie de cod va inchide scrierea filei.
  close $fm;
  #Aceasta linie afiseaza in terminal reusita operatiei
  print "Operatia de scriere s-a terminat\n";
  
  =head2
  
  Functia open() are trei parametri: variabila scalar $fm definita chiar in functia open(),
  al doilea parametru este semnul > care indica deschiderea filei pt scriere si al treilea
  parametru este numele filei care va fi scrisa.
  
  Parametrul $fm este pus in functia print() ca prim parametru si aceasta va scrie fila.
  
  =cut
  
  #!/usr/bin/perl
  #    Pragmas
  use strict;
  use warnings;

  =head1 Scrierea filelor in perl

  Pentru a scrie o fila in perl este necesara deschiderea acesteia si pentru acesta
  perl ofera functia open().

  =cut
  my $numeleFilei = 'report.txt';
  open (my $fm, '>', $numeleFilei) or die "Fila nu sa deschis";
  print $fm "Aceasta este fila $numeleFilei scrisa de Perl open()";
  # Urmatoarea linie de cod va inchide scrierea filei.
  close $fm;
  #Aceasta linie afiseaza in terminal reusita operatiei
  print "Operatia de scriere s-a terminat\n";

  =head2

  Functia open() are trei parametri: variabila scalar $fm definita chiar in functia open(),
  al doilea parametru este semnul > care indica deschiderea filei pt scriere si al treilea
  parametru este numele filei care va fi scrisa.

  Parametrul $fm este pus in functia print() ca prim parametru si aceasta va scrie fila.

  =cut

  Resurse:
  http://www.perlfect.com/articles/perlfile.shtml

  RESURSE -> Aici aveti site-uri unde puteti obtine resurse

  SITEURI:
  https://www.perl.org/
  Este site-ul oficial de unde puteti accesa documentatie.

  http://www.perlmonks.org/?node_id=431702
  Cum se realizeaza modulele pentru CPAN.

  SOCIALIZARE:
  https://plus.google.com/+Perlweekly/posts
  Resursa G+.

  ATELIER -> Primul program in Perl

  Pentru ca orice inceput are dorinta de a va familiariza cu limbajul de programare printr-un program simplu care de obicei este "Hello, World!". Pentru realizarea acestuia putem utiliza orice editor text simplu (Notepad, Gedit, Vim) sau un IDE pe care il recomand Padre. Dupa instalare deschideti o fila si tastati urmatoarele linii de cod:
  1: #!/usr/bin/perl 
  2: print "Salut si bine a-ti venit pe Perl World Romania!"; 
  

  Acesta este cel mai simplu program pe care orice incepator trebuie sa-l ruleze.

  Perl World Romania a fost lansat

  Cu deosebita placere va anuntam lansarea blogului Perl World Romania.

  Perl (Practical Extraction and Report Language) a fost creat pentru prelucrarea sofisticata a informatiilor textuale și îl are ca parinte pe  Larry Wall la care s-a adaugat și alți programatori. Ca și Linux, Perl a crescut ajungand in acest moment la versiunea 5.22.0 și 27 de ani de existență.

  În proiectarea și dezvoltarea limbajului s-au avut in vedere urmatoarele principii:
  1. lucrurile simple să se poată realiza usor, iar cele complexe sa nu fie imposibil de implementat;
  2. există mai multe modalitati de realizare a unui program, în functie de gradul de cunoaștere a limbajului de catre dezvoltatorii unui program.
  Caracteristicile importante ale limbajului sunt:
  1. modularitatea - Perl ofera suport pentru programarea procedurala cat și cea orientata obiect, poate fi extins cu ajutorul modulelor;
  2. portabilitatea - programele Perl se pot executa pe orice platforma fara modificari;
  3. expresivitatea si puterea - limbajul dispune de mecanisme puternice pentru manipularea datelor, prin intermediul expresiilor regulate si a tablourilor;
  4. viteza de dezvoltare a aplicațiilor - ciclul compilare executie depanare se poate realiza rapid.
  Perl este un limbaj interpretat, programele Perl sunt scripturi destinate in special sa prelucreze, sa outomatizeze si sa integreze facilitațile oferite de un anumit sistem. Avand in vedere ca perl este un interpretor, prima linie de cod a unui fisier-sursa va trebui sa fie urmatoarea:
                   #!/usr/bin/perl
  Aceasta linie indica incarcatorului sistemului de operare locatia interpretorului Perl care poate fi aflata cu comanda whereis perl in terminal.
  În acest blog ne dorim sa discutam despre o serie de subiecte din lumea programarii in limbajul Perl, despre noutațile aparute, module utile care fac programarea mai usoara, despre o serie de autori romani din CPAN. La acestea adaugam si urmatoarele sectiuni:
  • Atelier,
  • Module,

  Am început sa invat Perl acum trei saptamani si am realizat ca este important sa ai un loc unde sa poti scrie despre acest lucru si care sa fie si un indrumar pentru ceilalti care doresc sa invete acest limbaj de programare foarte accesibil pentru incepatori.

  Un foarte bun inceput in lumea Perl este blogul lui Gabor Szabo care aduce in lumina primii pasi spre a deveni un bun programator.

  Pentru a va familiariza cu limbajul perl puteti consulta pagina Wikipedia  unde informatiile de inceput sunt foarte bine structurate.